กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนิพัทธา นาคมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0992707585
อีเมล์ : niphatta2013@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ เกตุทิม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0634460997