รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
หมู่ที่ 4 ถนนอินใจมี บ้านหนองคำฮ้อย   ตำบลท่าเสา  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-411556 เบอร์แฟกส์ 055-411556
Email : niphatta2013@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :