ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดอรัญญิการามรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 156) 16 มี.ค. 65
16 มกราคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ รับรางวัลคุรุสดุดีจากคุรสภา และคุณครูวิมล กุลประสงค์ รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน เนื่องในวันครู ปี 2565 (อ่าน 211) 19 ม.ค. 65
17 ม.ค.2565 ท่านผู้อำนวยการ ณัฐเชวง รักพงษ์ คณะครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒาครูเชิงปฏิบัติการด้าน ICT เรื่อง "การออกแบบงานกราฟฟิกด้วย Canva" โดยมี น.ส.วรรณิศา โมเหล็ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT Talent เป็นวิทยากร (อ่าน 203) 19 ม.ค. 65
26 ธันวาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามพัฒนาตนเองเข้าร่วมการอบรมออนไลน์วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ และเข้าร่วมอบรมPA (อ่าน 175) 19 ม.ค. 65
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรชนก ทะมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และเด็กชายเชาวนนท์ แสนบุญศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี นักเร (อ่าน 158) 19 ม.ค. 65
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี ตกแต่งการ์ด ประดิษฐ์การ์ดวันคริสต์มาส (อ่าน 170) 19 ม.ค. 65
21 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภาวดี สังคพร ศึกษา นิเทศก์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นิเทศติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน และติดตามการทำPA ของคณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ (อ่าน 159) 19 ม.ค. 65
20ธ.ค.2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ร่วมกับเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล5 Thailand4.0 ประจำปี2564 ให้กับนักเรียนป.1-ป.6 โดยมีวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์และคณะครู (อ่าน 159) 19 ม.ค. 65
วันที่​ 21​ ธันวาคม​ 2564​ เวลา 10.00 น. ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล​ท่า​เสา​ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพม่อนดินแดง ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (อ่าน 113) 19 ม.ค. 65
14 ธันวาคม 2564 ร.ต.ท. ศศิกิจจ์ ถุงคำ ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเหนือ 6113 ทำหน้าที่ครูตำรวจแดร์ จัดกิจกรรมD.A.R.E. ให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ ร.ร.วัดอรัญญิการามฯ เวลา 13.00-14.00 น. ทางโรงเรียนวัดอรัญญิการามขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ (อ่าน 123) 19 ม.ค. 65
7 ธ.ค.2564 คณะกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง ซึ่งได้รับจัดสรร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 (อ่าน 114) 19 ม.ค. 65
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รองอาคม สีพิมพ์สอ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 136) 04 พ.ย. 64
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.เบญจมาศ เฉลิมศรี ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมี ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ และคณะครูให้การต้อนรับ (อ่าน 152) 19 ต.ค. 64
วันที่ 3 กันยายน 2564 ผอ.ณํฐเชวง รักพงษ์ รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว และโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 145) 07 ก.ย. 64
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ศน.ศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 145) 24 พ.ค. 64
รายงานประจำปีระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 193) 09 พ.ค. 64
รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 172) 09 พ.ค. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 199) 09 พ.ค. 64
ผลการทดสอบระดับชาติo-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 183) 09 พ.ค. 64
ผลการทดสอบระดับชาติNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนวัดอรัญญิการามมีคะแนนสูงกว่าเขตพื้นที่และประเทศ (อ่าน 186) 09 พ.ค. 64
ผลการประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 191) 09 พ.ค. 64
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 133) 09 พ.ค. 64
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดงานปัจฉิมนิเทศ อำลา...อรัญ ให้นักเรียนชั้นอ.3 และป.6 (อ่าน 165) 09 พ.ค. 64
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินการสอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 104) 09 พ.ค. 64
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 100) 09 พ.ค. 64
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผอ.โรงเรียนวัดอรัญญิการามรับการประเมินจากคณะกรรมการสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (อ่าน 74) 09 พ.ค. 64
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินการสอบประเมินการอ่านนักเรียนป.1 (อ่าน 68) 09 พ.ค. 64
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดติถ์ มาจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับความรุู้นร.ป.4-5 (อ่าน 93) 09 พ.ค. 64
รายงานประจำปีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 107) 09 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 174) 09 ก.พ. 64
วันที่ 30 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดเรียนออนไลน์ในระดับชั้นป.1,2,4-6 และจัดเรียนเสริมเตรี (อ่าน 179) 03 ก.พ. 64
วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 ณ โรง (อ่าน 150) 03 ก.พ. 64
วันที่ 25 มกราคม 2564 ท่านอ.สุภัตรา สาขา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพครู (อ่าน 185) 26 ม.ค. 64
วันที่ 22 มกราคม 2564 ท่านดร.สุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์สพป.อุตรดิตถ์ เ่ขต 1 นิเทศติดตามการอ่านป. (อ่าน 187) 26 ม.ค. 64
วันที่ 19 มกราคม 2564 นางกนกพร ทาเหล็กและนางแสงเดือน พรพาณิช จากสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มาตรวจเยี่ยม (อ่าน 173) 26 ม.ค. 64
วันที่ 14 มกราคม 2564 คณะครูบุคลากรร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน (อ่าน 184) 26 ม.ค. 64
วันที่ 13 มกราคม 2564 ท่านผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาเยี่ยมให้กำลังในการจัด (อ่าน 170) 26 ม.ค. 64
วันที่ 13 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรม PLC ร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนในทุกกลุ (อ่าน 210) 26 ม.ค. 64
โรงเรียนวัดอรัญญิการามขอปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 64 และเปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 (อ่าน 262) 08 ม.ค. 64
วันที่ 8 มกราคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดอรํญญิการามแจกใบงาน และอาหารเสริมนมให้ผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 204) 08 ม.ค. 64