หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.utdone.net/lakutdone.html
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.83 KB
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.39 KB
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.82 KB
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.43 KB
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB
การพัฒนาบุคลากร1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.76 KB
การพัฒนาบุคลากร2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.63 KB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.25 KB
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.09 KB
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.93 KB