ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มารับข้อมูลและฟังบรรยายจากท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ เรื่อง การจัดทำสื่อสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อนำไปพัฒนาและจัดทำสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2565,23:10   อ่าน 18 ครั้ง