ข่าวประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามพัฒนาตนเองเข้าร่วมการอบรมออนไลน์วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ และเข้าร่วมอบรมPA
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,15:22   อ่าน 175 ครั้ง